Modüler Çözümler

KALİTE YÖNETİMİ MODÜLÜ

Kalite Yönetimi Modülümüz ile tüm kalite belgelerinizi tek bir çatı altında toplayabilir denetimlerinizin planlamasını ve takibini yapabilirsiniz. Düzeltici Önleyici Faaliyetlerinizi bir iş akışı şeklinde yönetirken aldığınız dinamik raporlar ile işlerinizi her an kontrol altında tutabilirsiniz. Oluşturduğumuz arama ekranları ile istediğiniz belgelere anında ulaşabilir ve bu belgeler arasında entegrasyon sağlayabilirsiniz. Ayrıca uyarı otomasyon sistemi ile gecikmeleri engelleyebilir dokuman revizyonlarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz. Uygulamamız web tabanlı olup bilgiye anında ulaşmanızı sağlarken mobil uygulama ile çevrimdışı veri girişinize de imkan vermektedir.

CRM MODÜLÜ

Müşteri İlişkileri Yönetimi mevcut müşterilerinizi tanımlayarak müşteri portföyünüzü artırmanızı sağlayan stratejik öneme sahip bir süreçtir. CRM (Customer Relation Management-Müşteri İlişkileri Yönetimi) Modülümüz ile Müşteri Veri Tabanı oluşturabilirsiniz, böylece müşterilerinizin yanında potansiyel ve aday müşterileriniz ile ilgili tüm verilere anında ulaşabilirsiniz. Tekliflerle ilgili detaylı raporlar alabilir sipariş süreçlerinizi etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

SATIN ALMA VE FİNANS MODÜLÜ

Satın alma yönetimi, işletmelerin rekabet avantajı sağlamasında kritik bir öneme sahiptir. Bu süreci doğru yöneterek önemli bir maliyet avantajı sağlarken temin edilecek mal ve hizmetlerin kalitesi, zamanında teslimi ve stok kontrolü açısından da işletmenize önemli katkılarda bulunabilirsiniz. Satın alma yönetimi modülümüz ile tüm satın alma süreçlerinizi iş akışı şeklinde kolaylıkla yürütebilirsiniz. Satın alma talebinin alınmasından başlayarak ilgili tedarikçileri etkin şekilde yönetebilirsiniz. Tedarikçi seçimini tamamladıktan sonra siparişlerin takibini kolaylıkla yaparak olası gecikmelerin önleyebilir, siparişte gerçekleşecek revizyon takibini etkin şekilde yapabilirsiniz. Satın alınan malzemelerin Depo – Stok takibini yapabilir tanımlı bütçe takipleri ile istediğiniz formatta raporlar alabilirsiniz.

İK MODÜLÜ

İnsan Kaynakları Yönetimi şirketlerin işe alım ile iyi bir insan kaynağı yaratmasının yanında mevcut kaynağını verimli şekilde kullanabilmesinde de etkilidir. İnsan Kaynakları Yönetimi modülümüz ile bu süreci etkin şekilde yönetebilirsiniz. Özgeçmiş havuzu oluşturarak işe alım süreçlerini takip edebilirsiniz. Yeni personellerin oryantasyon ve deneme sürelerini takip edebilir terfi-ödül-ceza sistematiği oluşturarak performans değerlendirmesi yapabilirsiniz. Mevcut personelinizin özlük dosyalarının tutulmasını, izin ve eğitim süreçlerini yönetebilirsiniz. Zimmet yönetimini etkin şekilde yaparken aldığınız raporlar ile iş gücü devir hızını kontrol edebilirsiniz.

DOKÜMAN YÖNETİM MODÜLÜ

Yapılan araştırmalara göre, bir kurulusun kurumsal bilgilerinin %80’i ile %95’i arasındaki büyük bir bölümü, kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanmaktadır. Doküman Yönetim Modülümüz ile doküman hazırlama maliyetinizin azalmasını sağlayabilir, revize edilen dokümanın son haline mekan fark etmeksizin hızlı bir şekilde kolaylıkla erişebilirsiniz. Dokümanlar üzerindeki erişim yetkilendirmesi ile dokümanların güvenliğini sağlayabilirsiniz.

BAKIM YÖNETİM MODÜLÜ

Süreç yönetiminin avantajlarından birisi de maliyetlerinizi kontrol altında tutabilmeniz ve kayıplarınızı en aza indirebilmenizdir. İşletmelerdeki her bir Plansız Duruş ise ek maddi kayıptır.  Bakım Yönetimi Modülümüz ile Arıza Bakım, Kestirimci Bakım, Koruyucu Bakım, Planlı Bakım gibi süreçlerinizi yöneterek her birimi ayrı etkileyen plansız duruşları minimuma indirebilirsiniz.  Makine ve Ekipmanlarınızın planlı bakımlarının atlanma olasılığını düşürürken duruş süresini ve arıza takiplerini yönetebilirsiniz. Ekipmanın arızalı kaldığı süre ve arızalanma periyodu bilgilerini planlanan ve gerçekleşen olarak izleyebilir bunlarla ilgili dinamik raporlar alabilirsiniz.

PROJE YÖNETİM MODÜLÜ

  • Proje Yönetim Modülü Proje iş programlarının oluşturulmasından işin teslimine kadar istenilen detayda planlama yapılmasına olanak tanır.
  • Oluşturulmuş iş programlarındaki olası geç kalmalardan uyarı otomasyon sistemi ile önceden haberdar eder.
  • Şirket evraklarının ve gelen/giden tüm belgelerinizin bir kaynaktan ulaşılabilir olmasını sağlar. Bu sayede şantiyeler arası gitmesi gereken evrakların kaybolmalarının veya gecikmelerinin önüne geçilmiş olur.
  • Makina parkı yönetimi ile makinaların rotasyonları yönetilebilir, sigorta gibi yasal takipleri yapılır.
  • Personel yönetiminizi sağlar. Personellerin rotasyon, puantaj, isg ve eğitim yönetimlerini gerçekleştirir.
  • Yapılan tüm işlerin anlık veya periyodik raporlarını otomatik olarak oluşturur. Bu sayede işler her an kontrol altında tutulabilir.

ÜRETİM YÖNETİMİ MODÜLÜ

Üretim yönetimi bir işletmenin mevcut sistemindeki tüm kaynakları en uygun şekilde kullanarak ürününü istenilen zamanda ve maliyette üretmesidir.  Üretim Yönetimi Modülümüz ile Hammaddenin girişinden itibaren tüm süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Üretim Değerlerini gerçek zamanlı takip ederek daha verimli bir üretim planlaması yapabilirsiniz. Yapılan her işlemin revizyon takibini kolaylıkla yapabilir anlık ve periyodik raporlar ile iş durumlarınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Barkod ve Karekod entegrasyonu ile etkin bir stok yönetimi sağlarken müşteri şikayet ve istek süreçlerini de yönetebilirsiniz.