Satın Alma ve Finans Yönetimi Modülü

 

 • Şirketler için kritik olan Satın alma ve Finans yaşam döngüsünü yönetir.

 • Satın alma Sürecinin ilk adımı satın alma isteğinden son adımı depo girişine kadar takibi sağlanır.

 • Farklı satın alma ve ödeme senaryolarının yönetimini destekler (saha ödemeleri, onaylı alımlar, teklif araştırmaları vb.).

 • Taşeron işçiliği, malzeme tedariği ve hizmet alımı gibi değişik tipteki masraf kalemlerini kendi kuralları içerisinde fakat ortak bir havuzdan yönetir.

 • Süreç içerisinde Depo-Stok takibi yapılır.

 • Satın alması gerçekleşen ürün kabullerini ve iade süreçlerini yönetir.

 • Finansal raporları; proje ve sipariş bazlı veya bütünleşik bir yapıda oluşturur.

 • UFRS Raporlarının oluşturulmasına yardımcı olur.

 • Tanımlı bütçe takiplerinin yapılmasını sağlar.

 • Finansal Yönetimi gereken farklı araçların(kredi, sigorta, teminat, vb.) takibini sağlar.

 • Muhasebe programı entegrasyonu ile etkin finansal yönetim sağlar.