Doküman Yönetimi

 • Tüm doküman tipleri herhangi bir yer ve cihazdan merkezi sisteme eklenebilir.

 • Dokümana ulaşım gerektiğinde mekan fark etmeksizin hızlı bir şekilde erişim sağlanır.

 • Dokümanlar üzerinde detaylı erişim yetkilendirmesi yapılabilir.

 • Doküman revizyon takibini – değişen dokümanları arşivleyerek- yapar.

 • Süreli dokümanların uyarı otomasyon sistemi ile güncel takibini sağlar.

 • Doküman yaşam döngüsünü, doküman imha edilene veya imha sonrasında gerekli ise elektronik arşivlemeye kadar yönetir.

 • Doküman, iş akışı yardımı ile kurum içerisinde paylaşılarak bilgiye ulaşımı kolaylaştırır.

 • ISO 9001, 14001, 18001, 16949, AS 9100 vb. kalite yönetim sistemi formları sistem içerisinde tanımlanabilir.

 • Sisteme aktarılan tüm formlar üzerinden anlık kalite raporları verir.

 • Kullanıcı dostu ara yüz tasarımları ile kullanım kolaylığı sağlar.

 • Çalışan program adaptasyon sürecini kısaltmaya ve eğitim ihtiyacı olmaksızın kullanıma yardımcı olur.