Bakım - Onarım Yönetimi

  • Bakım yönetim modülü, bakım prosesi planının oluşturulmasından başlayarak tüm bakım sürecinin takibini yapar.

  • Arıza Bakım, Koruyucu Bakım, Kestirimci Bakım, Planlı Bakım gibi bakım süreçlerini yönetebilir.

  • Makina ve ekipmanların periyodik bakımlarının atlanma olasılığını düşürür.

  • Beklenmedik arızaları en alt düzeye indirmek için gerekli planlı ve önleyici bakımların organize edilmesini sağlar.

  • Ekipman takibi yaparak bir ekipmanın planlanmış işlerini, duruş sürelerini ve arıza takiplerini yönetir.

  • Ekipmanın yıllık ve günlük kullanım süreleri, yıllık arızalı kaldığı süre, arızalanma periyodu bilgileri planlanan ve gerçekleşen olarak izlenebilir.

  • Bakım periyotlarını takip ederek bakım zamanı gelen makine listesine kolaylıkla ulaşılmasını sağlar. Gecikme durumunda uyarı otomasyon sistemi ile uyarıda bulunur.

  • Personel ve yedek parça bazında ekipmanın çıkardığı masraflar, yapılan bakımlar ve arıza bilgileri takip edilebilir.

  • Ekipman için bakım veya arıza anında gerekebilecek malzemeler ekipmanla ilişkilendirilerek ihtiyaç duyulduğunda bu malzemelerin temini sağlanır.