Kalite Yönetimi Modülü

 

  • Müşteriden gelen özel istek ve şikayet süreçlerini yönetir.
  • Uygunsuzluğun kök nedenlerinin tespit edilmesini sağlar.
  • Hataları nedenlerine göre sınıflandırarak hakkında uygunsuzluk yazılan bölüm ve/veya kişi ile ilgili rapor almaya imkan verir.
  • Departman bazında soru bankasını oluşturarak bölümlerin tetkiklerini gerçekleştirir ve bunun için tetkikçiler atanabilir.
  • Dış denetim ve denetçi kurum takibini yapar.
  • Denetim sonucunda mevcut/potansiyel uygunsuzlukları tespit ederek listeleme ve raporlama yapar.
  • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri açarak bunların takibini yapar.
  • DÖF Takibini 8D standartlarına uygun olarak gerçekleştirir.
  • Düzeltici Önleyici Faaliyet Sorumlularının atamasını yapar.
  • DÖF’lerle ilgili sınırsız sayıda KÖK sebep ve uygunsuzluk tanımlar.