İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Personel İşe Alım Süreçleri takip edilebilir.

 • Personel Sicil Kartları oluşturulabilir.

 • Personel süreli dokümanları takip edilebilir.

 • İSG, ustalık sertifikaları, iş yeri eğitimleri kayıt altına alınabilir.

 • İzin süreçleri ve yasal izin takipleri yönetilebilir.

 • Rotasyon ve Puantaj takipleri yapılabilir.

 • Kuruluşa özel oluşacak iş başvuru havuzundan istenen özelliklerdeki aday personel hızla bulunabilir.

 • Personel Performans Yönetiminin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

 • Personel performans görüşmeleri ve bunlara bağlı terfi-ödül-ceza sistematiği oluşturulabilir.

 • Hızlı ve esnek yönetimsel raporlar ile zaman kazandırır.

 • Sağlanan raporlamalar ile iş gücü devir hızının kontrolü gerçekleştirilir.