İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Personel İşe Alım Süreçleri takip edilebilir.
 • Personel Sicil Kartları oluşturulabilir.
 • Personel süreli dokümanları takip edilebilir.
 • İSG, ustalık sertifikaları, iş yeri eğitimleri kayıt altına alınabilir.
 • İzin süreçleri ve yasal izin takipleri yönetilebilir.
 • Rotasyon ve Puantaj takipleri yapılabilir.
 • Kuruluşa özel oluşacak iş başvuru havuzundan istenen özelliklerdeki aday personel hızla bulunabilir.
 • Personel Performans Yönetiminin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
 • Personel performans görüşmeleri ve bunlara bağlı terfi-ödül-ceza sistematiği oluşturulabilir.
 • Hızlı ve esnek yönetimsel raporlar ile zaman kazandırır.
 • Sağlanan raporlamalar ile iş gücü devir hızının kontrolü gerçekleştirilir.