PRO - İNŞAAT

İnşaat şirketlerinin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş internet tabanlı süreç yönetim yazılımımız “PRO – İnşaat” ile altyapı ve üstyapı inşaat projelerinizi yönetebilirsiniz. Ürün içerisinde aşağıda modül başlıkları bulunan değişik ihtiyaçlara yönelik çözümler bulunmaktadır:

> Şirket İç Yazışma Yönetimi
> Firma Takip Yönetimi
> İhale Yönetimi
> Belge (Dış Yazışma ve Doküman) Yönetimi
> Proje Takip (İş programı, KM Taşları, Uyarı Mekanizmaları) Yönetimi
> Satınalma ve Depo Yönetimi
> Finans Yönetimi
> Proje Hakediş Yönetimi
> Taşeron Takip Yönetimi
> İK Yönetimi
> Makina Parkı Yönetimi
> Sigorta Takip Yönetimi
> Zimmet Demirbaş Yönetimi
> Sistemin kullanımı ile merkezden eş zamanlı olarak işlerinizin ilerleme durumlarını takip edebilir, kaynaklarınızı etkin bir şekilde takip edebilirsiniz. Tüm modüllerimize ait değişken raporlama ekranlarıyla şirket ‘Karar Destek Sistemi’ne fayda sağlayabilirsiniz.

PRO-İNŞAAT;

 • Proje iş programlarının oluşturulmasından işin teslimine kadar istenilen detayda planlama yapılmasına olanak tanır.

 • Oluşturulmuş iş programlarındaki olası geç kalmalardan uyarı otomasyon sistemi ile önceden haberdar eder.

 • Hakediş takiplerini yapar.

 • Taşeronların ve taşeron çalışanlarının takibini yapar.

 • Şirket evraklarının ve gelen/giden tüm belgerinizin bir kaynaktan ulaşılabilir olmasını sağlar. Bu sayede şantiyeler arası gitmesi gereken evrakların kaybolmalarının veya gecikmelerinin önüne geçilmiş olur.

 • Mali ve finansal raporlamaları (UFRS standardına yardımcı olacak şekilde) gerçekleştirir.

 • Finansal ve süreçsel olarak projelerin anlık durum takipleri yapılır.

 • Muhasebe programı entegrasyonu ile etkin finansal yönetim sağlar.

 • Makina parkı yönetimi ile makinaların rotasyonları yönetilebilir, sigorta gibi yasal takipleri yapılır.

 • Bakım Yönetimi ile makina ve ekipmanlarınızın periyodik bakımlarının atlanma olasılığını düşürür.
 • Personel yönetiminizi sağlar. Personellerin rotasyon, puantaj, isg ve eğitim yönetimlerini gerçekleştirir.