İş Süreç Yönetimi (Business Process Management, BPM), süreçleri yöneterek ve optimize ederek kuruluşların performansını artıran bir yönetim şeklidir. BPM, organizasyonların verimliliğini ve etkinliğini geliştirir. Kurumsal süreçlerin otomatize olması, “Ürün veya hizmetin üretimi ve dağıtımı için izlenebilir ve kontrol edilebilir bir teknoloji oluşturarak bunu uygulamaktır.”

Neden İş Süreç Yönetimi?29345437_s

 • Mevcut yazılımların ihtiyaçları tam olarak karşılayamaması
 • Kağıt üzerinde manuel yürütülen iş süreçlerinin takibinin zor olması
 • Bazı prosedür ve standartların uygulamasında yaşanan sıkıntılar
 • Ekip olarak iş yapma zorluğu, lokasyon farklılıkları
 • İş sürecinin tümünün entegre olamaması
 • Statik dokümantasyonun zamanla güncelliğini yitirmesi
 • Kritik süreçlerde hızlı ve hatasız iş yapma hedefi
 • Teknolojiyi iyi kullanarak rakiplerin önüne geçme isteği
 • Manüel yürütülen süreçleri kolaylıkla elektronik ortama taşıma isteği
 • Kurumsal yapı ile olan ilişkilerin tanımlanamaması

 İş Süreç Yönetiminin Avantajları

 • Süreçlerin analiz edilmesi ile katma değer yaratmayan aktiviteler ortadan kaldırılır, böylece kaynakların daha etkin kullanımı sağlanır.
 • Etkin ve güncel süreçlerin oluşması ile çalışan ve müşteri memnuniyeti sağlanır.
 • Esneklik artar ve bu sayede değişime adaptasyon süresi kısalır.
 • Süreçlerin takip ve izlenebilirliğinin kolaylaşması, kontrol edilebilirliği artırır ve böylece sürekli iyileştirmeye imkân tanınır.
 • Önemli ve zamana duyarlı görevler doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.
 • Süreçlerin standardizasyonunu, çalışanların öğrenim sürecini hızlandırarak işe uyum sürelerini kısaltır.
 • Esnekliği sayesinde kurumlara göre özelleştirilebilir ve farklı sektörlerden farklı gereksinimler için kullanılabilir.
 • Sonuç olarak kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sağlanır, böylece kurumun verimliliği artar.